Välkommen till Hjärngymmet

Vi erbjuder neurofeedbackträning, handledning i psykosocialt arbete, arbetsterapi och
lösningsfokuserad korttidsterapi. Neurofeedback är ett sätt att träna hjärnan att uppnå en bättre självreglering vilket kan
ge ökat välbefinnande, ökad sömnkvalitet, bättre koncentrationsförmåga, fokus och
arbetsminne. Det är en metod som används vid ADHD, ADD, PTSD och annan
stressrelaterad problematik.

Välkommen till Hjärngymmet

Vi erbjuder neurofeedbackträning, handledning i psykosocialt arbete, arbetsterapi och
lösningsfokuserad korttidsterapi. Neurofeedback är ett sätt att träna hjärnan att uppnå en bättre självreglering vilket kan ge ökat välbefinnande, ökad sömnkvalitet, bättre koncentrationsförmåga, fokus och arbetsminne. Det är en metod som används vid ADHD, ADD, PTSD och annan
stressrelaterad problematik.

Neurofeedback

Vad är neurofeedback?

Vårt psykiska mående, vår koncentrationsförmåga och vårt minne är beroende av hur våra hjärnvågor arbetar. Neurofeedback är ett sätt att genom EEG-mätning och feedback via våra sinnen stimulera hjärnans självreglering för att uppnå en god balans. På liknande sätt som vi tränar våra muskler kan vi träna vår hjärna att arbeta optimalt. Då mycket av det som sker i vår hjärna är automatiska processer behöver hjärnan få feedback på sin aktivitet för att kunna förändras.

För vem

Vem kan ha nytta av neurofeedback?

Alla hjärnor, oavsett utgångsläge kan genom neurofeedbackbehandling tränas till att fungera bättre. Neurofeedback är inte så utbrett i Sverige än men det finns mycket internationell forskning från bl a USA, Schweiz, Tyskland och Norge. Det pågår sedan 2013 en studie på Karolinska institutet, KIND om Neurofeedbackträning vid ADHD.

Vanliga behandlings-områden

 • ADHD/ADD
 • Autism
 • Inlärningssvårigheter
 • Beteendeproblem
 • Ångest
 • Depression
 • Sömnproblem

Visste du att?

Amerikanska barnläkareförbundet rekommenderar neurofeedbackbehandling som den första behandlingsmetoden för barn med ADD/ADHD, istället för medicinsk behandling. Neurofeedback är även populärt som “peak performance”-träning för idrottare, musiker och andra yrken som kräver god koncentration.

Neurofeedback kan även lindra symptom vid

 • Hjärnskador
 • Minnessvårigheter
 • Missbruk och beroende
 • Migrän
 • Smärta
 • Tinnitus

hur?

Hur fungerar behandling med neurofeedback?

Elektroder placeras på huvudet. Dessa mäter av den elektriska aktiviteten i hjärnan. Terapeuten beslutar efter en noggrann intervju vilka områden av hjärnan som ska behandlas och vilken frekvens av hjärnvågor som ska belönas. Patienten tittar på en skärm som visar film och lyssnar på ljud i hörlurar. Bilden och ljudet i hörlurarna påverkas av patientens hjärnvågor så att bilden till exempel blir stor och skarp och ljudet högre när patientens hjärnvågor arbetar optimalt. Behandlingen är helt smärtfri, men kräver ett flertal upprepningar för att hjärnan ska behålla det nya mönstret permanent.

Hjärngymmet

Om oss!

Hjärngymmet eller Neurofeedback Värmland som det tidigare benämndes består av Lisa Walter – beteendevetare och Therese Nykvist – leg arbetsterapeut.

Båda är utbildade terapeuter inom neurofeedback och lösningsfokuserad korttidsterapi.

Lisa har lång erfarenhet av bedömning och samtalsbehandling inom öppenvårdspsykiatri och samordningsförbund. Hon är även verksam som handledare i psykosocialt arbete. 2016 publicerade hon ”Handledningens perspektiv: Juridiska, etiska och filosofiska betraktelser i människovårdande yrken” tillsammans med Gunnar Törngren.

Therese har gedigen kunskap från barn- och ungdomshabilitering och psykiatri. Hennes kunskaper omfattar olika typer av funktionshinder, smärtproblematik och rehabilitering.

Lisa Walter

Lisa Walter

Therese Nykvist

Therese Nykvist

Vad kostar det?

Våra priser

Vill du veta mer?

kontakta oss

Telnr 070-7716962
Hjärngymmet hittar ni på Hamngatan 2 i Arvika. Vägbeskrivning

Lisa Walter
förnamn@hjarngymmet.com

Therese Nykvist
förnamn@hjarngymmet.com