Andra tjänster vi erbjuder!

Handledning

Handledning är ett effektivt verktyg, för arbetsgrupper eller enskilda medarbetare, för att skapa en positiv och gynnsam utveckling i arbetet. Det kan gälla såväl klientarbete som utvecklingen av arbetsgruppen eller organisationen. Innehållet i handledningen styrs av det de handledda tar upp och vill ha hjälp med och kan således innehålla ärenden/fallbeskrivningar, metodutveckling, process/organisation, utbildningsmoment och resonemang kring förhållningssätt. Handledningen sätter fokus på det som fungerar, på de resurser ni besitter och på det ni vill utveckla så att ni stärks i ert
framtida arbete.

Lisa Walter har yrkeserfarenhet från skola, socialtjänst, rehabilitering samt öppen psykiatri. Hon har kunskaper inom MI (motiverande samtal) och KBT men bedriver handledningen från ett huvudsakligen lösningsfokuserat perspektiv. Detta innebär att hennes arbetssätt är lösningsfokuserat, att de som handleds kan arbeta utifrån andra modeller.

Lösningsfokuserad korttidsterapi

Lösningsfokuserad terapi utgår från vad du vill uppnå, vad du vill ska vara annorlunda och de resurser du har för att göra framsteg. Terapin skiljer sig från traditionellt problemfokuserade terapier som snarare fokuserar på vad som är fel, varför det blivit så och hur man ska bli av med problemen. När man går i lösningsfokuserad terapi upplever man ofta att man känner sig stärkt, att utmaningarna blir rimligare och man får energi att ta itu med det man vill förändra i sitt liv. Det lösningsfokuserade arbetssättet utvecklades av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg vid BFTC Milwaukee, USA. Metoden är evidensbaserad och används för att arbeta med bekymmer som ångest, depression, missbruk, relationsproblem och organisationsutveckling.

Arbetsterapi

Som arbetsterapeut arbetar jag för att få vardagliga aktiviteter i arbete, skola, boende och fritid att fungera trots svårigheter.

/Therese

I vårt rehabiliteringsarbete verkar vi för att förhindra sjukfrånvaro eller för att få tillbaka människor i arbete. Sjukfrånvaro är en stor kostnad för samhället, arbetsgivare men allra mest för arbetstagaren. Arbetstagaren förlorar inte bara sin försörjning utan också den största aktivitet vi lägger vår tid på, som ofta ger mening och tillhörighet i livet samt en känsla av att bidra, vilket är viktiga faktorer för att må bra. Ni kan anlita oss för enskilda uppdrag med timdebitering, men också större uppdrag med ett avtalspris. Vi träffar er gärna i ett kostnadsfritt möte för att diskutera era behov av våra insatser för att få en bra offert.

 

Exempel på insatser som Hjärngymmet kan vara en samarbetspartner kring:

• Coachning med motivationshöjande insatser
• Bedömningar för att hitta resurser och begränsningar i utförande av aktiviteter och arbetsuppgifter
• Utreda aktivitetsförmåga
• Utreda kravprofiler och anpassa arbetsuppgifter och aktiviteter
• Aktivitetsbalansering
• Anpassa ordning och struktur av arbetsuppgifter och aktiviteter

• Föreslå och hjälpa till med utprovning av hjälpmedel
• Föreslå anpassning av miljön
• Handledning och utbildning

Therese Nykvist är leg. Arbetsterapeut med yrkeserfarenhet inom psykiatri, arbetslivsrehabilitering barn- och ungdomshabilitering och äldreomsorg. Hon har gått kurser inom coaching, försäkringsmedicin och yrkesspecifika metoder samt är väl insatt i förutsättningar och nyheter inom
rehabiliteringingsområdet.

Vill du veta mer?

Du kan kontakta oss via telefon, mail eller fylla i vårt formulär och skicka till oss så svarar vi så fort vi kan.